SVEČANO OTVARANJE
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com loncar@mlinpekmarketing.com
Prošli sajam je otvorio: Nenad Katanić Pomoćnik ministra poljoprivrede Lazar Popović MLINPEK ZAVOD - Organizator Slobodan Cvetković NOVOSADSKI SAJAM - Suorganizator Jovan Misojčić DADEX-Generalni sponzor Pekarstva Cagdas Ingin ALAPALA Generalni sponzor Mlinarstva
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE 4. MLINPEK EXPO Tokom protekla tri dana, u Master centru Novosadskog sajma održan je 4. MLINPEK EXPO, sajamska manifestacija jedinstvena u regionu, koja već četvrtu godinu okuplja mlinare, pekare i sve ostale koji se bave prometom ili preradom žita i brašna. Manifestaciju je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, a manifestaciji su prisustvovali i Danilo Golubović ispred ministarstva za evropske integracije, Marko Rovčanin ispred pokra- jinskog sekretarijata za poljoprivredu i Nenad Vujović ispred poljoprivredne inspekcije. U okviru manifestacije su održana četiri stručna seminara. Prvi sem- inar je bio posvećen kvalitetu i bezbednosti pšenice. Od strane eminentnih stručnjaka obrađena je aktuelna tema uticaja kli- matskih promena na kvalitet i bezbednost pšenice sa posebnim osvrtom na uticaj vremenskih prilika na rod pšenice 2019. godine, i trendove na domaćem i svetskom tržištu pšenice. Nadalje je razma- trana za mlinare aktuelna problematika unapređenja postojećih i mogućnost uvođenja novih postupaka za unapređenje za potrošače sve aktuelnijeg pitanja bezbednosti hrane i uticaj ovih postupaka na randmane u proizvodnji i na kvalitet proizvoda. Tokom drugog dana održana su dva seminara posvećena razvoju pekarstva u okviru kojih je razmatrana problematika savremenih trendova u pekarstvu i prezentovane inovacije namenjene pekarima. Poseban akcenat stavljen je na povećanje nutritivne vred- nosti pekarskih proizvoda, proizvodnju pekarskih proizvoda bez glutena, bez aditiva i sa smanjenom količinom soli, kao i na primenu automatizacije i IT rešenja u pekarskim pogonima. U okviru sajamskog dela učesnicima su se predstavili proizvođači opreme, sirovina, dodataka, laboratorijske opreme i usluga iz 12 zemalja sveta: Srbije, Poljske, Turske, Italije, Češke, Hrvatske, Fran- cuske, SAD, Mađarske, Slovenije, Nemačke i Švedske. Posebnu pažnju privukle su demonstracije proizvodnih procesa, performansi opreme i izrada proizvoda uživo koji su se odvijali na mnogim štandovima.
Aleksandar Lončar Menadžer sajma 063 553 405 loncar@mlinpekmarketing.com KONTAKT
ONLINE TICKET 
prošli PROGRAM KONFERENCIJE prošli PROGRAM KONFERENCIJE PROTOKOL OTVARANJA PRESS CLIPPING
SVEČANO OTVARANJE
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B, 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com office@mlinpekmarketing.com
Prošli sajam je otvorio: Nenad Katanić Pomoćnik ministra poljoprivrede Lazar Popović Mlinpek Marketing - Organizator Slobodan Cvetković NOVOSADSKI SAJAM - Suorganizator Jovan Misojčić DADEX-Generalni sponzor Pekarstva Cagdas Ingin ALAPALA Generalni sponzor Mlinarstva
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE 4. MLINPEK EXPO Tokom protekla tri dana, u Master centru Novosad- skog sajma održan je 4. MLINPEK EXPO, sajamska manifestacija jedinstvena u regionu, koja već četvrtu godinu okuplja mlinare, pekare i sve ostale koji se bave prometom ili preradom žita i brašna. Manifestaciju je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, a manifestaciji su prisustvovali i Danilo Golubović ispred ministarstva za evropske integracije, Marko Rovčanin ispred pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Nenad Vujović ispred poljoprivredne inspekcije. U okviru manifestacije su održana četiri stručna seminara. Prvi seminar je bio posvećen kvalitetu i bezbednosti pšenice. Od strane eminentnih stručnjaka obrađena je aktuelna tema uticaja kli- matskih promena na kvalitet i bezbednost pšenice sa posebnim osvrtom na uticaj vremenskih prilika na rod pšenice 2019. godine, i trendove na domaćem i svetskom tržištu pšenice. Nadalje je razmatrana za mlinare aktuelna problematika unapređenja postojećih i mogućnost uvođenja novih postupaka za unapređenje za potrošače sve aktuelnijeg pitanja bezbednosti hrane i uticaj ovih postupaka na randmane u proizvodnji i na kvalitet proizvoda. Tokom drugog dana održana su dva seminara posvećena razvoju pekarstva u okviru kojih je raz- matrana problematika savremenih trendova u pekarstvu i prezentovane inovacije namenjene pekarima. Poseban akcenat stavljen je na povećanje nutritivne vrednosti pekarskih proizvoda, proizvodnju pekarskih proizvoda bez glutena, bez aditiva i sa smanjenom količinom soli, kao i na primenu automatizacije i IT rešenja u pekarskim pogonima. U okviru sajamskog dela učesnicima su se pred- stavili proizvođači opreme, sirovina, dodataka, laboratorijske opreme i usluga iz 12 zemalja sveta: Srbije, Poljske, Turske, Italije, Češke, Hrvatske, Fran- cuske, SAD, Mađarske, Slovenije, Nemačke i Švedske. Posebnu pažnju privukle su demonstracije proizvodnih procesa, performansi opreme i izrada proizvoda uživo koji su se odvijali na mnogim štan- dovima.
prošli PROGRAM KONFERENCIJE prošli PROGRAM KONFERENCIJE PROTOKOL OTVARANJA PRESS CLIPPING
Aleksandar Lončar
Menadžer sajma
063/553-405
loncar@mlinpekmarketing.com
KONTAKT