SVEČANO OTVARANJE
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com loncar@mlinpekmarketing.com
Prošli sajam je otvorio: Nenad Katanić Pomoćnik ministra poljoprivrede Lazar Popović MLINPEK ZAVOD - Organizator Slobodan Cvetković NOVOSADSKI SAJAM - Suorganizator Jovan Misojčić DADEX-Generalni sponzor Pekarstva Cagdas Ingin ALAPALA Generalni sponzor Mlinarstva
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE 4. MLINPEK EXPO Tokom protekla tri dana, u Master centru Novosadskog sajma održan je 4. MLINPEK EXPO, sajamska manifestacija jedinstvena u regionu, koja već četvrtu godinu okuplja mlinare, pekare i sve ostale koji se bave prometom ili preradom žita i brašna. Manifestaciju je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, a manifestaciji su prisustvovali i Danilo Golubović ispred ministarstva za evropske integracije, Marko Rovčanin ispred pokra- jinskog sekretarijata za poljoprivredu i Nenad Vujović ispred poljoprivredne inspekcije. U okviru manifestacije su održana četiri stručna seminara. Prvi sem- inar je bio posvećen kvalitetu i bezbednosti pšenice. Od strane eminentnih stručnjaka obrađena je aktuelna tema uticaja kli- matskih promena na kvalitet i bezbednost pšenice sa posebnim osvrtom na uticaj vremenskih prilika na rod pšenice 2019. godine, i trendove na domaćem i svetskom tržištu pšenice. Nadalje je razma- trana za mlinare aktuelna problematika unapređenja postojećih i mogućnost uvođenja novih postupaka za unapređenje za potrošače sve aktuelnijeg pitanja bezbednosti hrane i uticaj ovih postupaka na randmane u proizvodnji i na kvalitet proizvoda. Tokom drugog dana održana su dva seminara posvećena razvoju pekarstva u okviru kojih je razmatrana problematika savremenih trendova u pekarstvu i prezentovane inovacije namenjene pekarima. Poseban akcenat stavljen je na povećanje nutritivne vred- nosti pekarskih proizvoda, proizvodnju pekarskih proizvoda bez glutena, bez aditiva i sa smanjenom količinom soli, kao i na primenu automatizacije i IT rešenja u pekarskim pogonima. U okviru sajamskog dela učesnicima su se predstavili proizvođači opreme, sirovina, dodataka, laboratorijske opreme i usluga iz 12 zemalja sveta: Srbije, Poljske, Turske, Italije, Češke, Hrvatske, Fran- cuske, SAD, Mađarske, Slovenije, Nemačke i Švedske. Posebnu pažnju privukle su demonstracije proizvodnih procesa, performansi opreme i izrada proizvoda uživo koji su se odvijali na mnogim štandovima.
Aleksandar Lončar
Menadžer sajma
063 553 405
KONTAKT
prošli PROGRAM KONFERENCIJE prošli PROGRAM KONFERENCIJE PROTOKOL OTVARANJA PRESS CLIPPING
SVEČANO OTVARANJE
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B, 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com office@mlinpekmarketing.com
Prošli sajam je otvorio: Nenad Katanić Pomoćnik ministra poljoprivrede Lazar Popović Mlinpek Marketing - Organizator Slobodan Cvetković NOVOSADSKI SAJAM - Suorganizator Jovan Misojčić DADEX-Generalni sponzor Pekarstva Cagdas Ingin ALAPALA Generalni sponzor Mlinarstva
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE 4. MLINPEK EXPO Tokom protekla tri dana, u Master centru Novosad- skog sajma održan je 4. MLINPEK EXPO, sajamska manifestacija jedinstvena u regionu, koja već četvrtu godinu okuplja mlinare, pekare i sve ostale koji se bave prometom ili preradom žita i brašna. Manifestaciju je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, a manifestaciji su prisustvovali i Danilo Golubović ispred ministarstva za evropske integracije, Marko Rovčanin ispred pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Nenad Vujović ispred poljoprivredne inspekcije. U okviru manifestacije su održana četiri stručna seminara. Prvi seminar je bio posvećen kvalitetu i bezbednosti pšenice. Od strane eminentnih stručnjaka obrađena je aktuelna tema uticaja kli- matskih promena na kvalitet i bezbednost pšenice sa posebnim osvrtom na uticaj vremenskih prilika na rod pšenice 2019. godine, i trendove na domaćem i svetskom tržištu pšenice. Nadalje je razmatrana za mlinare aktuelna problematika unapređenja postojećih i mogućnost uvođenja novih postupaka za unapređenje za potrošače sve aktuelnijeg pitanja bezbednosti hrane i uticaj ovih postupaka na randmane u proizvodnji i na kvalitet proizvoda. Tokom drugog dana održana su dva seminara posvećena razvoju pekarstva u okviru kojih je raz- matrana problematika savremenih trendova u pekarstvu i prezentovane inovacije namenjene pekarima. Poseban akcenat stavljen je na povećanje nutritivne vrednosti pekarskih proizvoda, proizvodnju pekarskih proizvoda bez glutena, bez aditiva i sa smanjenom količinom soli, kao i na primenu automatizacije i IT rešenja u pekarskim pogonima. U okviru sajamskog dela učesnicima su se pred- stavili proizvođači opreme, sirovina, dodataka, laboratorijske opreme i usluga iz 12 zemalja sveta: Srbije, Poljske, Turske, Italije, Češke, Hrvatske, Fran- cuske, SAD, Mađarske, Slovenije, Nemačke i Švedske. Posebnu pažnju privukle su demonstracije proizvodnih procesa, performansi opreme i izrada proizvoda uživo koji su se odvijali na mnogim štan- dovima.
prošli PROGRAM KONFERENCIJE prošli PROGRAM KONFERENCIJE PROTOKOL OTVARANJA PRESS CLIPPING
Aleksandar Lončar
Menadžer sajma
063/553-405
KONTAKT
Novi Sad 20-26. 5. 2023.
Novi Sad 20-26. 5. 2023.