MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com loncar@mlinpekmarketing.com
MLINPEK MARKETING organizuje AKCIJU
Cena po donetom proizvodu za pružanje svih neophodnih usluga iznosi: – za jedan proizvod ................................. 11.000 din. – za 2 do 5 proizvoda ..... ... . 10.500 din/ proizvod – za više od 5 proizvoda .… 10.000 din/ proizvod
PRIJAVNI LIST
ŠTA PRUŽAMO UČESNICIMA AKCIJE DOBAR PEKAR? Svaki proizvod koji bude prijavljen za učešće u akciji DOBAR pekar dobija kompletan dosije proizvoda sa svim preporukama za usaglašavanja sa novom zakonskom regulativom i smernicama za unapređenja na jednom mestu: 1. Izveštaj o ispitivanju sastava proizvoda u akreditovanoj laboratoriji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu – FINSlab. 2. Predlog nutritivne tabele za deklaraciju proizvoda. 3. Pregled neophodnih elemenata deklaracije proizvoda prema Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. 4. Predlog proizvođačke specifikacije proizvoda. 5. Preporuke stručnog tima za unapređenje: – Tehnoloških procesa – Senzorskih svojstava – Pakovanja – Deklarisanja – Korišćenja nutritivnih izjava.
ŠTA KAŽU PRVI REZULTATI AKCIJE DOBAR PEKAR? Među dosadašnjim učesnicima akcije DOBAR PEKAR bili su proizvođači pekarskih, finih pekarskih i poslastičarskih proizvoda. NI JEDNA POSTOJEĆA DEKLARACIJA NIJE BILA U POTPUNOSTI USAGLAŠENA SA BROJNIM NOVIM PROPISIMA Najčešće greške bile su vezane za: Definisanje propisanog naziva proizvoda prema novom Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenine (Sl. glasnik RS 68/2016) (70% uzoraka) Primenu i deklarisanje aditiva prema novom Pravilniku o prehrambenim aditivima (Sl. glasnik RS 53/2018) (90% uzoraka) Označavanje alergena i nutritivnu tabelu prema novom Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Sl. glasnik RS 19/2017 I 16/2018) (95% uzoraka) Odstupanje nominalne mase proizvoda prema novom Pravilniku o prethodno upakovanim proizvodima (Sl. glasnik RS 30/2018) (100% uzoraka)
AKCIJA SE NASTAVLJA  I POSLE SAJMA
Na donjem linku možete skinuti PRIJAVNI LIST za akciju DOBAR PEKAR. Popunjen PRIJAVNI LIST obavezno doneti sa proizvodima, inače neće biti primljeni.
PRAVIMO PEKARIMA PROIZVOĐAČKU SPECIFIKACIJU I NUTRITIVNU TABELU
ONLINE TICKET 
Uzorci za akciju “Dobar Pekar” se primaju ponedeljkom i utorkom od 7-15 a sredom od 7-10 časova na prijemu uzoraka Laboratorije za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane FINSLab u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije (FINS), Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, II sprat. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 8-14h na telefon MLINPEK MARKETINGA-a 021/547-681 ili na mejl: loncar@mlinpekmarketing.com
MLINPEK MARKETING Bulevar oslobođenja 66B, 21000 Novi Sad, Srbija
021 547 681 063 553 405
www.mlinpekmarketing.com office@mlinpekmarketing.com
AKCIJA SE NASTAVLJA  I POSLE SAJMA
Cena po donetom proizvodu za pružanje svih neophodnih usluga iznosi: – za jedan proizvod ................................. 11.000 din. – za 2 do 5 proizvoda ..... ... . 10.500 din/ proizvod – za više od 5 proizvoda .… 10.000 din/ proizvod
ŠTA PRUŽAMO UČESNICIMA AKCIJE DOBAR PEKAR? Svaki proizvod koji bude prijavljen za učešće u akciji DOBAR pekar dobija kompletan dosije proizvoda sa svim preporukama za usaglašavanja sa novom zakonskom regulativom i smernicama za unapređenja na jednom mestu: 1. Izveštaj o ispitivanju sastava proizvoda u akreditovanoj laboratoriji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu – FINSlab. 2. Predlog nutritivne tabele za deklaraciju proizvoda. 3. Pregled neophodnih elemenata deklaracije proizvoda prema Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. 4. Predlog proizvođačke specifikacije proizvoda. 5. Preporuke stručnog tima za unapređenje: – Tehnoloških procesa – Senzorskih svojstava – Pakovanja – Deklarisanja – Korišćenja nutritivnih izjava.
ŠTA KAŽU PRVI REZULTATI AKCIJE DOBAR PEKAR? Među dosadašnjim učesnicima akcije DOBAR PEKAR bili su proizvođači pekarskih, finih pekarskih i poslastičarskih proizvoda. NI JEDNA POSTOJEĆA DEKLARACIJA NIJE BILA U POTPUNOSTI USAGLAŠENA SA BROJNIM NOVIM PROPISIMA Najčešće greške bile su vezane za: Definisanje propisanog naziva proizvoda prema novom Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenine (Sl. glasnik RS 68/2016) (70% uzoraka) Primenu i deklarisanje aditiva prema novom Pravilniku o prehrambenim aditivima (Sl. glasnik RS 53/2018) (90% uzoraka) Označavanje alergena i nutritivnu tabelu prema novom Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Sl. glasnik RS 19/2017 I 16/2018) (95% uzoraka) Odstupanje nominalne mase proizvoda prema novom Pravilniku o prethodno upakovanim proizvodima (Sl. glasnik RS 30/2018) (100% uzoraka)
Na donjem linku možete skinuti PRIJAVNI LIST za akciju DOBAR PEKAR. Popunjen PRIJAVNI LIST obavezno doneti sa proizvodima, inače neće biti primljeni.
PRAVIMO PEKARIMA PROIZVOĐAČKU SPECIFIKACIJU I NUTRITIVNU TABELU
Proizvesti hleb najveće zapremine? Najmekše sredine? Najveće trajnosti? Najrumenije ili najhrskavije kore? Imati najveći asortiman raznovrsnih proizvoda? Ponuditi tržištu hleb koji ima blagotvorno dejstvo na zdravlje potrošača? Napraviti proizvode uz primenu inovativnih tehnologija ili koristeći nove sirovine?
• • • • • •
Opisuje i definiše neophodne parametre koje treba da ispunjava deklaracija za upakovani proizvod. Naziv pod kojim se hrana stavlja u promet. Spisak svih sastojaka u proizvodu. Količinu određenih sastojaka ili kategorije sastojaka. Neto količina. Rok trajanja. Posebni uslovi čuvanja. Naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom. Zemlja porekla. Upustvo za upotrebu. Oznaka serije ili lota. Kategorija kvaliteta ili klase hrane.
• • • • • • • • • • •
Nutritivna deklaracija prema Pravilniku treba da sadrži podatke o energetskoj vrednosti, količini masti, zasićenih masnih kiselina, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli, kao i o svakom sastojku za koji proizvođač ističe da je prisutan sa delom višim nego u uobičajnim proizvodima ili na koji se odnosi nutritivna izjava na proizvodu.
Sve elemente koji su neophodni u skladu sa zakonom o deklarisanju proizvoda. Tabelu nutritivnih vrednosti. Predlog proizvođačke specifikacije. Deklaraciju za dati proizvod. Savet stručnog tima koji će dati predloge kako da uskladite vaš proizvod (koji ste prijavili) sa pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Nagradu za kvalitet (učestvovanje u takmičarskom delu akcije DOBAR PEKAR) Proglašenje pobednika na 4. Mlinpek Marketing Expu od 21­23. novembra 2019 godine. Izlaganje proizvoda pobednika na 4. Mlinpek Marketing Expu od 21­23. novembra 2019 godine.
Da ne propustite akciju DOBAR PEKAR. Da iskoristite savet stručnog tima u pružanju pomoći u deklarisanju datog proizvoda. Da utvrdite gde se nalazite u odnosu na Konkurenciju. Da budete svesni činjenice da ste uradili nešto dobro i korisno za vašu proizvodnju i proizvode. Da sve ono što niste znali i niste imali koga da pitate, saznate u okviru akcije DOBAR PEKAR. Uzorci za akciju "Dobar Pekar" se primaju ponedeljkom i utorkom od 07:00-15:00 a sredom od 07:00 do 10:00 časova na prijemu uzoraka Laboratorije za tehnologiju, kvalitet i bezbednost hrane FINSLab u Naučnom institute za prehrambene tehnologije (FINS) Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, II sprat. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 8­14h na telefon Mlinpek Marketing­a 021/547­681 ili na mejl: loncar@mlinpekmarketing.com
Sve to i još mnogo toga, ali biti dobar pekar znači pre svega:
Jedno od prava potrošača je pravo na obaveštenost, odnosno pravo na raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđenih proizvoda. Kada je u pitanju hrana ovi podaci se nalaze na nutritivnoj deklaraciji. Ovaj deo deklaracije je po “Pravilniku o Deklarisanju, Označavanju i Reklamiranju Hrane” trebalo da postane obavezan za sve upakovane proizvode od jula ali je rok pomeren do decembra 2018. godine.